Qui ens governa?

Reflexiona

Seria més efectiu disposar d’un sistema amb institucions financeres regionals més democràtiques i amb la participació de la societat civil?

Idees per a treballar

Actua

Davant les problemàtiques que planteja #Interferències, quines alternatives hi ha? què puc fer jo?

Et proposem algunes idees, et quedaràs aturada?